Digitaal Baanboekje

475

Het baanboekje

Elke golfbaan heeft zijn eigen baanboekje.

Het baanboekje is een boekje waarin de belangrijkste gegevens over de te spelen holes zijn opgenomen. Het biedt de golfers informatie biedt over de baan, meer in het bijzonder de holes.

Een baanboekje is voor gastspelers en natuurlijk ook voor de leden een veel gebruikt product.

Voor uw golfclub kan een baanboekje tevens dienen als visitekaartje of als aanvulling op het verkooppakket voor commerciële activiteiten.
Het veelvuldig gebruik en de weersomstandigheden zijn van invloed op de levensduur en gebruikersvriendelijkheid van het papieren baanboekje. In deze tijd, waarin veel golfers beschikken over een smartphone, is het hebben van een digitaal baanboekje, beschikbaar als App op de smartphone, een waardevolle aanvulling voor uw golfclub.

Voordelen

Voordelen van een digitale baanboekje op een rij:

 • is altijd actueel en up-to-date
 • berekent uw playing handicap en toont uw slagen per hole
 • uw digitaal baanboekje biedt u extra sponsormogelijkheden

Wat biedt het digitale baanboekje?

De primaire functie van het baanboekje is het verschaffen van informatie over de te spelen holes en de daarbij geldende lokale spelregels.

Een helder en duidelijk weergegeven hole met optimale informatieoverdracht vergroot het speelplezier van iedere (amateur)golfer.

De informatie bestaat uit de de gebruikelijke standaard gegevens als de baan, bos, natuur, waterhindernis, out-of-bounds e.d.

Daarnaast kunnen zaken opgenomen worden als:

 • De vaste afstandtegels door de baan
 • Variabele afstandsprinklers door de baan
 • Afstanden van en naar de green
 • Tee afstandkleuren
 • Lengte en breedte van de green
 • Green apart uitgelicht al dan niet met vakindeling van pinposities
 • Kenmerk van de pinposities
 • Bunkerafstand en bunkermaten
 • Hellingen aangegeven als dalen en heuvels
 • Specifieke punten op de green en/of door de baan en specifieke afstanden
 • Stroke index en Noordpeil
 • Course en slope rate
   

Andere mogelijkheden zijn:

 • Reclame
 • Clubinformatie en local rules
 • Index, legenda en colofon
 • Uitgebreide adres- en communicatiegegevens
 • Baanplattegrond
 • Omgevingsinformatie met plattegrond
 • Tekstuele speelinformatie over de hole